Bildeboksen fra Piccard er et visuelt hjelpemiddel som bidrar til oppdagelser i terapeutiske samtaler og kreative prosesser.
Bruk av bildekortene gjør det enklere å starte en samtale og gjennom disse kortene kan du som veileder legge til rette for personlige oppdagelser.

mer enn bare ord

Bildekort har blitt brukt i samtaleterapi og veiledning i årevis og
regnes som en kreativ metode.
Bildekort i veiledning kan legge til rette for refleksjon, dialog og
erkjennelse på ulike måter. De kan brukes i alle veiledningfaser og i
individuell veiledning og gruppeveiledning.


Sidsel Tveiten skriver i sin bok «Veiledning – mer enn ord…»: 

Ved å bruke bilder kan man få andre assosiasjoner enn man får ved å bruke ord. Bildene kan stimulere til at man blir oppmerksom på mer enn hva ordene alene fører til. Bruk av bilder kan være bevisstgjørende i kreative prosesser ved at man oppdager en annen type refleksjon. Mange opplever bilder som en annerledes og spennende uttrykksform, noe som igjen kan stimulere og motivere til refleksjon.

Bildeboksen

Bildeboksen fra Piccard er et visuelt hjelpemiddel som bidrar til oppdagelser i terapeutiske samtaler og kreative prosesser.